معنا

موسسه علوم نوبنیاد ایرانیان

تحقیقات
موسسه علوم نوبنیاد ایرانیان با حضور متخصصین و پژوهشگران مجرب، تحقیقات هدفمندی در مرزهای علوم زیستی و علوم اعصاب با هدف نزدیک شدن به درک پدیده های پیچیده زیستی-عصبی هدایت می نماید. راهبرد ما استخراج دانش سطح بالا از تحلیل داده های بزرگ مقیاس در بستر نظریه سیستم های دینامیکی است. این آزمایشگاه همچنین امکان پیوستن محققین زبده و علاقه مند به تحقیقات جاری در این مرکز را فراهم می نماید.
آموزش
موسسه علوم نوبنیاد ایرانیان با بهره گیری از متخصصان کارآفرین دانشگاه و صنعت برنامه های آموزشی نوینی در فصل مشترک بیولوژی، بیوتکنولوژی، علوم اعصاب، علوم کامپیوتر، علوم سیستمی و مهندسی با هدف کاربردی کردن این علوم در عرصه زیست پزشکی و بهبود کیفیت زندگی ارائه می نماید. تمرکز بر حوزه های میان رشته ای، توانمند سازی، و آموزش در راستای کارآفرینی ویژگی بارز برنامه های آموزشی این مرکز است.
Picture1
خدمات
موسسه علوم نوبنیاد ایرانیان پلتفرم های پژوهشی کارآمدی برای افزایش بازده اکتشافی فرایند های تحقیقاتی در اختیار جامعه پژوهشگران دانشگاهی، واحد های تحقیق و توسعه صنعتی، شرکت های دانش بنیان، و محققان حوزه فناوری و  سلامت قرار می دهد. این مرکز همچنین خدمات حرفه ای برای توسعه کسب و کار دانش بنیان و بهبود عملکرد تجاری واحد های صنعتی فعال در حوزه بیوتکنولوژی و سلامت ارائه می نماید.
رویداد های نزدیک
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
خدمات معنا
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
هوش مصنوعی
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
خدمات آکادمیک
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
مشاوره
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
بیوانفورماتیک
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
بیوتکنولوژی دیجیتال
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
تجاری سازی
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
بهینه سازی صنعتی
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
فارماکولوژی صنعتی
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
داده کاوی و تحلیل داده
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
تولید کننده لورم ایپسوم
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.