موسسه علوم نوبنیاد ایرانیان

موسسه علوم نوبنیاد ایرانیان (معنا) مرکز پیشگام کشور در توسعه کارآفرینی و تامین نیروی تخصصی صنایع است که این هدف را از طریق برگزاری مدرسه های صنعتی، دوره های کارآموزی فنی، بازدید های صنعتی، و برنامه های تحقیقاتی کاربردی تحقق می بخشد.

فعالیت های معنا
آموزش صنعتی

موسسه علوم نوبنیاد ایرانیان با بهره گیری از متخصصان کارآفرین دانشگاه و صنعت برنامه های آموزشی نوینی در فصل مشترک بیوتکنولوژی، علوم پزشکی، علوم دارویی، علوم اعصاب، نانوفناوری و سیستم بیولوژی با هدف کاربردی کردن این علوم در عرصه صنعت و بهبود کیفیت زندگی ارائه می نماید. تمرکز بر حوزه های میان رشته ای، توانمند سازی، و آموزش در راستای کارآفرینی ویژگی بارز برنامه های آموزشی این مرکز است.
تحقیق و توسعه صنعتی
موسسه علوم نوبنیاد ایرانیان، در طیف وسیعی از حوزه های پژوهشی، پروژه های تحقیقاتی هدفمند و معطوف به  سوالات بنیادین علمی یا کاربردی را هدایت می نماید. این پروژه ها با هدف ارتقاء جایگاه علمی کشور در عرصه بین المللی و نیز ارائه الگویی برای تحقیقات میان رشته ای با دستاورد های بالقوه صنعتی-تجاری انجام می شود.  معنا همچنین امکان پیوستن محققین زبده و علاقه مند به تحقیقات جاری در این موسسه را فراهم می نماید.
خدمات صنعتی
موسسه علوم نوبنیاد ایرانیان پلتفرم های پژوهشی کارآمدی برای افزایش بازده اکتشافی فرایند های تحقیقاتی در اختیار جامعه پژوهشگران دانشگاهی، واحد های تحقیق و توسعه صنعتی، شرکت های دانش بنیان، و محققان حوزه فناوری و  سلامت قرار می دهد. این مرکز همچنین خدمات حرفه ای برای توسعه کسب و کار دانش بنیان و بهبود عملکرد تجاری واحد های صنعتی فعال در حوزه بیوتکنولوژی و سلامت ارائه می نماید.
خدمات معنا
هوش مصنوعی
خدمات آکادمیک
مشاوره
بیوانفورماتیک
بیوتکنولوژی دیجیتال
تجاری سازی
بهینه سازی صنعتی
فارماکولوژی صنعتی
داده کاوی و تحلیل داده
مشاوره سریع