مدرسه داروسازی صنعتی
صفحه اصلی / رویداد های معنا / رویدادها / مدرسه داروسازی صنعتی

مدرسه داروسازی صنعتی

شرح دوره
صنعت دارو یکی از استراتژیک ترین صنایع جهان و عامل تعیین کننده در تامین امنیت سلامت ملی در همه کشور ها است. ساخت و تجاری ساز دارو های موثر یکی از پیچیده ترین، طولانی ترین، و هزینه بر ترین فرایند های صنعتی است و به همین دلیل بخش عمده سهم بازار این صنعت در انحصار کشور های بسیار پیشرفته باقی مانده است. با این وجود از آغاز قرن جدید و با ظهور فناوری اطلاعات و نیز پیدایش سیستم های کامپیوتری پیشرفته که امکان شبیه سازی ساختار و عملکرد دارو در کامپیوتر و همچنین پیشبینی مکانیسم عملکرد، اثرات جانبی، متابولیسم، و پاسخ بیمار را فراهم می کنند امکان نقش آفرینی بیشتر دانشگاه ها، مراکز پژوهشی، و مراکز تحقیق و توسعه صنعتی در کشور های مختلف در توسعه دارو های جدید و جذب سهمی از بازار بسیار سود آور دارویی میسر شده است. در کشور ما نیز صنعت داروسازی یکی از صنایع پر قدرت و زنده ترین صنایع است و در چند دهه اخیر توانایی خود را درآمدزایی و ایجاد اشتغال دانش بنیان  حتی در شرایط بحران اقتصادی نشان داده است.
علیرغم اینکه تا چندی پیش صنعت دارویی کشور عمدتا وابسته به واردات بود، حمایت های ملی در کنار حضور نسل های جدید دانش آموخته علوم زیست پزشکی و دارویی امروزه رنگ جدیدی به صنایع دارویی کشور داده به گونه ای که ماده اولیه و محصول نهایی تعداد فراوانی از دارو های مهم و کلیدی اکنون توسط شرکت های دارو سازی داخلی و توسط متخصصان داخلی کشورمان ساخته و به بازار ارائه می شود.
با این وجود، راه باقی مانده برای خودکفایی کامل در صنایع دارویی و تبدیل کشورمان به یکی از صنایع پیشگام عرضه دارو های جدید به بازار نسبت به مسیری طی شده کنونی بسیار طولانی تر است و طی کردن این راه برنامه ریزی و استراتژی فراگیر چند جانبه ای را مطالبه می کند.
یکی از جوانب اصلی این استراتژی آموزش مناسب و سطح بالای دانش آموختگان دانشگاهی و توانمند سازی آنها برای ایفای نقش موثر در صنعت داروسازی است. در ایران موضوع طراحی و ساخت دارو همواره موضوعی جذاب و مورد توجه بوده است،  و این جذابیت بخش عمده ای از تلاش های آموزشی و پژوهشی در دانشگاه های کشور را به زمینه های مرتبط با دارو معطوف کرده است. وجود تعداد قابل توجه دانشکده داروسازی در دانشگاه های مختلف کشور و تعداد فرآوان رشته ها و فارغ التحصیلان مرتبط با علوم دارویی نشانه این جهتگیری آموزشی است. با این وجود همچون سایر حوزه های دانش بنیان، نوع و کیفیت آموزش آکادمیک در حوزه علوم دارویی هنوز نیاز های علمی و فنی صنعت داروسازی به ویژه در حوزه نوآوری دارویی را برطرف نکرده است. از سوی دیگر، آموزش های غیر دانشگاهی که توسط کانون ها و انجمن های علمی و یا بعضی مراکز خصوصی ارائه می شود عمدتا نسخه ای فشرده یا مبسوط از آموزش کلاسیک علوم دارویی در کشور است و در بهترین حالت و غنی ترین سطح در نهایت با “بینش تحقیق برای تحقیق” انطباق داشته و انزوای خود از نیاز های واقعی صنعتی را حفظ کرده است.
در این شرایط توانمند سازی جامعه علمی کشور برای کمک و شتاب بخشیدن به رشد صنعت بسیار پرپتانسل دارو نیازمند تدبیری دیگر در حوزه آموزش است، تدبیری که از  بطن شناخت عمیق نسبت به نیاز های تحقیق و توسعه در صنعت دارو و درک زنجیره ارزش نوآوری دارویی نشات گرفته باشد.
علیرغم تاکید دانشمندان عالی رتبه و مدیران ارشد نظام آموزش و پژوهش کشور نسبت به ضرورت جهتگیری های آموزشی و تحقیقاتی به سمت صنعت و تولید، تحقیق این موضوع در سطح ملی نیازمند زمان و صرف هزینه های قابل توجه است.

در این شرایط موسسه علوم نو بنیاد ایرانیان با درک نیاز به تدوین و ارائه دوره های آموزشی صنعت-محور، برنامه های آموزشی بسیار ساختار یافته و هدفمند، و متناسب با نیاز های تولید و صنعت را تدوین و در غالب دوره های آموزشی در دسترس جامعه علمی-تحقیقاتی کشور قرار داده است.
با توجه به نقش استراتژیک صنعت دارو در امنیت ملی و سلامت اجتماعی و نیز پتانسیل این صنعت در ایجاد شغل و ارزش افزوده از دانش، موسسه علوم نوبنیاد ایرانیان برنامه بلند مدتی را برای ارائه آموزش های مهارت آفرین و مورد توجه صنعت تدوین کرده است.
برنامه آموزشی بلند مدت معنا در حوزه داروسازی صنعتی در چارچوب مدرسه صنعتی شناخته می شود که با تاکید بر نیاز صنایع دارویی ارائه می شود.

اهداف دوره
۱) آموزش جامع کلیه مهارت های تحقیق و توسعه دارویی از شنایی هدف تا طراحی مولکول تا طراحی دوزینگ
۲) پرورش کارآموز برای همکاری حرفه ای با واحد های R&D صنعتی، کنترل کیفی، و تضمین کیفی دارو

دستاورد های دوره
۱)درک روشن و کامل از مراحل حرفه ای تحقیق و توسعه و تولید صنعتی دارو
۲)تسلط بر هر مهارت ها، روش ها، و ابزار های تحقیقاتی در هر یک از مراحل تحقیق و توسعه دارو شامل انتخاب هدف، طراحی مولکول، فارماکومتریکس، و دارو رسانی
۳)ارائه مقاله پژوهشی و انتشار آن در ژورنال های بین المللی معتبر به عنوان شاخص آموزش جامع و توانمندی دانش پذیر در تولید دانش جدید از آموخته ها
۴) معرفی رسمی فارغ التحصیل مدرسه به شرکت های دارو سازی معتبر همراه با گواهی مشروح توانمندی های و مهارت های به دست آمده

گواهینامه دوره
در پایان مدرسه طراحی و توسعه دارو گواهی رسمی مشروح موسسه معنا (Extended Certificate) مبنی بر گذراندن دوره با تشریح جزئیات سیلابس و فعالیت های پژوهشی و مهارت های کسب شده به دو زبان فارسی و انگلیسی صادر می شود.
همچنین از یکی از مراکز معتبر بین المللی اعتبارسنجی آموزشی گواهی بین المللی گذراندن دوره فوق برای شرگت کنندگان صادر می شود.

تفاوت دوره با سایر دوره ها
علی رغم اینکه عنوان طراحی دارو در بسیاری از دوره های کارگاهی مرتبط مشاهده می شود، مدرسه داروسازی صنعتی از وجوه مختلفی با دوره هایی که تاکنون در حوزه داروسازی برگزار شده متفاوت است. در حوزه طراحی دارو، آموزش های کارگاهی مرسوم بسیاری از ملاحظات حیاتی اعتبار یک مولکول به عنوان کاندید دارویی را منتقل نمی کنند. همچنین جوانب بسیاری از متودولوژی و روش های صحیح اکتشاف و طراحی لیگاند و نیز بهینه سازی ساختار دارو پوشش داده نمی شود. با توجه به گرایش صنعتی مدرسه داروسازی معنا، دوره حاضر این جوانب پوشش نیافته را به دقت مورد توجه قرار می دهد.
جنبه تفاوت مهم تر تاکید بر توسعه دارو است. در حقیقت، در صنعت دارو سازی طراحی و توسعه از هم جدا نیستند بلکه همه کاندیدهای دارویی بعد از اکتشاف یا طراحی باید از فرایند توسعه عبور کنند و بسیار از دارو ها موفق به تکمیل فرایند توسعه نمی شوند. فرایند توسعه دارو شامل مطالعات فارماکومتریکس، توکسیکولوژی، فارماکوسینتک و فارماکو دینامیک، و نیز طراحی رژیم تجویز و شناسایی دوزینگ بهینه است که موضوعی در هم تنیده با فرمولاسیون دارویی و دارو رسانی است. بنابراین، چنانچه ملاحظه می شود مباحث توسعه دارو بخش مهمی از فرایند دارو سازی صنعتی است که در دوره های بسیار کوتاه مدتی که تحت عنوان طراحی داروی ارائه می شود مورد توجه قرار نمیگیرد.

از طرف دیگر، مدرسه فوق، نه تنها این مباحث را پوشش می دهد بلکه آنها را در غالب شش دوره کارآموزی منسجم و به هم پیوسته با صرف زمان کافی و تمرکز قوی بر وجوه عملیاتی و صنعتی هر یک ارائه می نماید.

مخاطبین دوره
کلیه دانش پژوهان از حوزه های مختلف علوم پایه، مهندسی، دارویی، و پزشکی که علاقه مند به کسب مهارت تحقیق و توسعه دارویی هستند مخاطب بالقوه این دوره محسوب می شوند.

سرفصل مباحث
۱٫ فارماکولوژی سیستمی و بازکاربری دارویی (Drug Repositioning)
۲٫ طراحی و توسعه صنعتی دارو

۳٫ فرمولاسیون و طراحی سیستم های دارو رسانی
۴٫ فارماکومتریکس و طراح دوزینگ بهینه دارویی
۵٫ مدیریت کیفیت داروسازی صنعتی
۶٫ تجاری سازی و مالکیت فکری در صنعت دارو

ظرفیت دوره
با توجه به محدودیت ظرفیت خواهشمند است در صورت تمایل به شرکت در مدرسه طراحی و توسعه دارو فرایند ثبت نام را هر چه سریعتر تکمیل فرمایید.

تاریخ برگزاری
سه دوره کارآموزی باقی مانده از مدرسه دارو سازی صنعتی با شروع از دوره فارماکومتریکس از ۲۶ شهریور ۹۷ آغاز می شود.

مکان برگزاری
یوسف آباد میدان فرهنگ – بالاتر از شهر کتاب – رو به روی بانک پارسیان – پلاک ۲۸۳ – واحد ۶

شرایط ورود
پذیرش در مصاحبه 

نحوه ثبت نام
۱) فرم ثبت نام زیر را جهت شرکت در مصاحبه تکمیل و ارسال نمایید.
۲) پس از پذیرفته شدن در مصاحبه حساب کاربری ثبت نام شما فعال می شود و می توانید به صورت آنلاین هزینه دوره را پرداخت و ثبت نام خود را نهایی نمایید.
۳) جهت دریافت اطلاع رسانی تکمیلی در کانال تلگرام و اینستاگرام معنا عضو شوید.
تلگرام معنا: maanaorg@
اینستاگرام معنا: instagram.com/maanaorg

(☎ تلفن های تماس جهت هر گونه سوال و هماهنگی ۸۸۰۳۷۴۴۲-۰۲۱ و  ۰۹۹۱۲۰۲۲۹۲۴ )

فرم شرکت در مدرسه دارو سازی صنعتی

 • لطفا جهت یاری ما در اطلاع رسانی هر چه بهتر، مسیر آشنایی خود با معنا را به طور دقیق و با ذکر نام مربوطه مشحص بفرمایید.
 • لطفا دوره مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

 • آغاز: مرداد 1397

  شامل شش دوره کارآموزی

 

  تاریخ

  مرداد ۰۶ ۱۳۹۷ - شهریور ۲۴ ۱۳۹۷

  زمان

  08:00 ق.ظ - 04:00 ب.ظ
  تهران

  موقعیت

  تهران
  یوسف آباد- میدان فرهنگ- بالاتر از شهر کتاب- رو به روی بانک پاسیان- پلاک 283- واحد 6
  دسته بندی

  تنظیم کننده

  موسسه علوم نوبنیاد ایرانیان (معنا)
  شماره تلفن
  021-88037442
  ایمیل
  info@maana.org
  بارکد QR
  مشاوره سریع