دوره کارآموزی پژوهشی زیست پزشکی سیستمی

شرح دوره
بنابر انبوه شواهد علمی دلیل عمده فقدان درمان های موثر برای بسیاری از بیماری های پیچیده درک اندک ما از پاتوفیزیولوژی بیماری ها است. فناوری های ژنومی با هدف رمز گشایی از عوامل ژنتیکی پیدایش بیماری ها وارد عرصه های بالینی شدند. اما این فناوری ها بیش از آنکه مبنای ژنوتیپی بیماری ها را آشکار کنند پیچیدگی عظیم شبکه میانکنش های مولکولی که در شکل گیری ناهنجاری های فیزولوژیکی نقش دارند را آشکار کردند.
امروزه روشن شده است که درک صحیح و جامع از وضعیت سلامت و بیماری در انسان با نگاه به رابطه ژن و بیماری به صورت یک رابطه یک-به-یک ممکن نیست بلکه ضروری است کل سیستم فیزیولوژیکی با همه میانکنش های مولکولی درگیر به صورت یک مجموعه واحد مورد تجزیه تحلیل قرار گیرد. به چنین تحلیلی تحلیل سیستمی می گوییم. پزشکی سیستمی از روش های تحلیلی توسعه یافته در علم سیستم بیولوژی برای دستیابی به بینش های کل نگر، چند لایه، و جامع نسبت فیزولوژی انسان در حالت سلامت و بیماری استفاده می کند.
پزشکی سیستمی، نقش پیشتازی در آشکار شدن مکانیسم بیماری ها و یافتن درمان های موثر برای ناهنجاری های پیچیده دارد. از طرف دیگر، علی رغم کاربرد گسترده فناوری های ژنومی نظیر NGS در تشخیص و درمان بالینی، به دلیل اینکه در اغلب بیماری های پیچیده عملکرد چندین ژن ار حالت نرمال خارج می شود تفسیر نتایج NGS به گونه ای که به درک عمیق از رابطه ژنوتیپ-فنوتیپ منتهی شود نیازمند رویکرد های کل نگر و سیستمی است.

پزشکی سیستمی همچنین نقش محوری در پزشکی شخصی و درمان فرد محور به عهده دارد.

کارآموزی پژوهشی زیست پزشکی سیستمی، به عنوان یک دوره آموزشی-پژوهشی عمیق با هدف ایجاد مهارت مطالعه سیستمی فیزیولوژی انسان در حالت سلامت و بیماری ارائه می شود. در این دوره آموزشی، شرکت کنندگان می آموزند چگونه با ترکیب و تلفق داده های امیک، فناوری های محاسباتی، علم شبکه، و بینش کل نگر بیولوژیک، فیزولوژی انسانی را در سطح سلول، بافت، ارگان و کل بدن با رویکرد سیستمی مطالعه کنند.
می آموزند که چگونه انبوه داده های ژنومی به دست آمده از فناور های NGS، RNA-seq، ChiP-seq و … را به سطوح بالاتر عملکرد فیزیولوژیکی ترجمه کنند و با تحلیل شبکه ای، بیومارکر ها و مکانیسم های اختصاصی بیماری های پیچیده را شناسایی کنند.
در این دوره همچنین دانش پذیران با تعداد فراوان مثال های منتشر شده در مقالات برجسته و نیز بررسی موارد جدید در غالب پروژه تحقیقاتی فرا می گیرند چگونه از روش های زیست پزشکی سیستمی برای تشخیص فرد-محور بیماری و دستیابی به بینش هایی در درمان شخصی استفاده کنند و نتایج یافته های خود را به صورت مقاله علمی در ژورنال های معتبر منتشر می سازند.
کارآموزی پژوهشی زیست پزشکی سیستمی در غالب چهار دوره کارآموزی مسنجم برگزار می شود که هر کدام بر یکی از حوزه های کلیدی پزشکی سیستمی تمرکز می کند (ساختار دوره را ببینید). آموزش و پژوهش متمرکز در این دوره تحولی عمیق در تفکر زیست پزشکی شرکت کنندگان و نگرش آنها به فیزیولوژی و پاتوبیولوژی انسانی ایجاد می کند و زمینه را برای حضور و مشارکت آنها در تحقیقات کاربردی و بالینی ایفای نقش در توسعه روش های تشخیصی و درمانی جدید برای بیماری های پیچیده فراهم می کند.

ساختار دوره
دوره کاراموزی پژوهشی زیست پزشکی سیستمی از چهار دوره آموزشی پژوهش_محور منسجم تشکیل شده است. هر دوره کارآموزی شامل ۸ جلسه دوساعته آموزشی و ۸ جلسه دو ساعته پژوهشی است که هر کدام بر یکی از حوزه های کلیدی پزشکی سیستمی تمرکز می کند.

دوره سیستم بیولوژی سرطان و آنکولوژی محاسباتی روش های مطالعه سیستمی سرطان در سطوح مختلف فیزیولوژیکی و شناسایی مارکر ها و هدف های دارویی موثر و هم افزا در تشخیص و درمان این بیماری را آموزش می دهد. دوره سیستم بیولوژی سلول های بنیادی و مهندسی سلولی بر افزایش بازدهی تمایز سلول های بنیادی به سلول های تخصصی با استفاده از تحلیل سیستمی تکیه می کند. دوره پاتوژنومیکس و سیستم بیولوژی بیماری های عفونی روش ها و کاربردهای پزشکی سیستمی در درک پاتوبیولوژی بیماری های عفونی و رابطه میزبان-پاتوژن را آموزش می دهد. دوره امیکس مغز و نوروسیستم بیولوژی بر روش های نورومیکس و نوآوری های پزشکی سیستمی در آنالیز فیزیولوژی مغز در وضعیت سلامت و بیماری و شناسایی هدف های دارویی جدید برای بیماری های عصب-تخریبی و عصب-شناختی تمرکز می کند.
مجموعه آموزش های فوق شرکت کنندگان را توانمند می کند با انعطاف بالا طیف وسیعی از ابزار های تحلیل سیستمی را برای مطالعه بیماری های سیستمی پیچیده که اغلب چند بخش مختلف از فیزیولوژی انسانی را درگیر می کنند برای توسعه درمان های جدید و کل نگر به کار گیرند. شرکت کنندگان همچنین در بخش پژوهشی دوره فوق که شامل نیمی از جلسات این دوره است این فرصت را به دست می اورند که یاقته های جدید خود را تحت هدایت اساتید و کارشناسان پژوهشی معنا توسعه دهند و به صورت دست آورد های علمی پخته و دقیق در قالب مقاله علمی با جامعه علمی بین المللی به اشتراک گذارند.

اهداف دوره
۱) ایجاد و تعمیق تفکر سیستمی، کل نگر، کمی، و تحلیلی نسبت به فیزیولوزی انسانی در حالت سلامت و بیماری
۲) توانمند سازی دانش پژوهان در به کارگیر و تلفیق خلاقانه روش های سیستم بیولوژی برای مطالعه کل نگر بیماری های پیچیده
۳) توسعه مهارت تفسیر نتایج آنالیز سیستمی فیزیولوژی انسانی در بستر علوم زیستی، پزشکی شخصی، و تشخیص و درمان فرد-محور
۴) توانمند سازی دانش پژوهان در اعتبار سنجی یافته، و مستند سازی آنها بر اساس شواهد تجربی موجود در مقالات
۵) توسعه مهارت تدوین یافته های به دست آمده از تحلیل سیستمی به صورت فرضیه های علمی معتبر و نگارش ارائه صحیح آن به جامعه علمی

دستاورد های دوره
۱) درک روشن و کامل از روش های پژوهشی در زیست پزشکی سیستمی و کاربرد آن در استخراج دانش سطح بالا از کلان داده های زیستی
۲) تسلط بر مهارت ها، روش ها، و ابزار های تحلیل سیستمی فزیولوژی انسانی در حالت سلامت و بیماری
۳) ارائه مقاله پژوهشی و انتشار آن در ژورنال های بین المللی معتبر به عنوان شاخص آموزش جامع و توانمندی دانش پذیر در تولید دانش جدید از آموخته ها

گواهینامه دوره
در پایان دوره کارآموزی پژوهشی زیست پزشکی سیستمی گواهی رسمی مشروح موسسه علوم نوبنیاد ایرانیان (Extended Certificate) مبنی بر گذراندن دوره با تشریح جزییات سیلابس و فعالیت های پژوهشی شرکت کننده به دو زبان فارسی و انگلیسی صادر می شود.
همچنین از یکی از مراکز معتبر اعتبار سنجی آموزشی بین المللی  گواهی بین المللی گذراندن دوره فوق برای شرکت کنندگان صادر می گردد.

سرفصل مباحث
۱٫ سیستم سیستم بیولوژیی سرطان و انکولوزی محاسباتی
۲٫ امیکس مغز و نوروسیستم بیولوژی
۳٫ سیستم بیولوژی سلول های بنیادی و مهندسی سلولی
۴٫ پاتوژنومیکس و پزشکی شخصی بیماری های عفونی

مخاطبین
کلیه دانش پژوهان رشته های بیولوژی، بیوتکنولوژی پزشکی و دارویی، داروسازی، آنکولوژی، پاتولوژی، بیوفیزیک، بیوشیمی، فیزیولوژی، ژنتیک، علوم آزمایشگاهی، مهندسی شیمی و سایر رشته های مرتبط در حوزه علوم پزشکی و دارویی که علاقه مند به توانمند سازی خود در تحقیقات پیشرفته در حوزه زیست پزشکی و تشخیص و درمان بیماری های پیچیده هستند می توانند از دوره فوق بهره ببرند.

ظرفیت دوره
با توجه به محدودیت ظرفیت خواهشمند است در صورت تمایل به شرکت در دوره کارآموزی پژوهشی زیست پزشکی سیستمی فرایند ثبت نام را هر چه سریعتر تکمیل فرمایید.

تاریخ برگزاری
۱۳۹۷/۲/۲۸ الی ۱۳۹۷/۴/۸

روز ها و برگزاری
جلسات آموزشی: جمعه ها ۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰
جلسات پژوهشی: قابل تطبیق با زمان مناسب برای شرکت کننده

مکان برگزاری
یوسف آباد میدان فرهنگ – بالاتر از شهر کتاب – رو به روی بهنک پارسیان – پلاک ۲۸۳ – واحد ۶

شرایط ورود
پذیرش در مصاحبه حضوری

نحوه ثبت نام
۱) فرم ثبت نام زیر را جهت شرکت در مصاحبه تکمیل و ارسال نمایید.
۲) پس از پذیرفته شدن در مصاحبه حساب کاربری ثبت نام شما فعال می شود و می توانید به صورت آنلاین هزینه دوره را پرداخت و ثبت نام خود را نهایی نمایید.

(☎ تلفن های تماس جهت هر گونه سوال و هماهنگی ۸۸۶۲۲۰۷۴-۰۲۱ و  ۰۹۹۱۲۰۲۲۹۲۴)

فرم شرکت در دوره های آموزشی معنا

  • لطفا جهت یاری ما در اطلاع رسانی هر چه بهتر، مسیر آشنایی خود با معنا را به طور دقیق و با ذکر نام مربوطه مشخص بفرمایید.
  • لطفا دوره مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

  • 0 تومان

 

تاریخ

اردیبهشت ۲۸ ۱۳۹۷ - تیر ۰۸ ۱۳۹۷

زمان

08:00 ق.ظ - 04:00 ب.ظ
تهران

موقعیت

تهران
یوسف آباد- میدان فرهنگ- بالاتر از شهر کتاب- رو به روی بانک پاسیان- پلاک 283- واحد 6
دسته بندی

تنظیم کننده

موسسه علوم نوبنیاد ایرانیان (معنا)
شماره تلفن
021-88037442
ایمیل
info@maana.org
بارکد QR
مشاوره سریع