آینده پژوهی در معنا

تحولات شتابان فناوری و تاثیرات شگرف آن بر ساختار اجتماع، شکل و پویایی اقتصاد، و کیفیت زندگی مردم رصد مستمر و آینده نگرانه تحولات علمی و اقتصاد دانش بنیان را برای تدوین استراتژی صحیح علمی-پژوهشی و نیز انتخاب حوزه های سرمایه گذاری خطر پذیر اقتضا می کند.

مرکز آینده پژوهشی معنا با هدف شناسایی و اعتبار سنجی و رتبه بندی سناریوهای تحولات علمی، فناوری، و اجتماعی-اقتصادی آینده و به اشتراک گذاشتن یافته ها با جامعه علمی پژوهشی کشور فعالیت می کند.

مرکز آینده پژوهشی معنا از دریافت ایده ها و پیشنهادات دانش پژوهان جهت اولویت های آینده پژوهی و نیز پیوستن متخصصین این رشته به کارگروه های آینده پژوهشی معنا استقبال می کند.

لطفا جهت ارائه پیشنهادات و یا درخواست عضویت در مرکز آینده پژوهی فرم های مربوطه را تکمیل و ارسال فرمایید

درخواست همکاری با مرکز آینده پژوهی معنا

  • لطفا جهت یاری ما در اطلاع رسانی هر چه بهتر، مسیر آشنایی خود با معنا را به طور دقیق و با ذکر نام رسانه/کانال/وبسایت... مربوطه ذکر بفرمایید.
مشاوره سریع