آزمایشگاه های معنا

واحد تحقیق و توسعه موسسه علوم نوبنیاد ایرانیان با برخورداری از آزمایشگاه های تخصصی مستقر در ساختمان مرکزی یا شرکت های وابسته، تحقیقات پرشتابی را در کاوش سوالات بنیادین علمی و نیز توسعه طیف متنوعی از محصولات و خدمات دانش بنیان هدایت می کند. گروه های تحقیقاتی معنا و نیز پژوهشگرانی که در این موسسه موقعیت تحقیقاتی دریافت می کنند، پروژه های تحقیقاتی را در آزمایشگاه های مربوطه تحت نظر مدیران و کارشناسان فنی آزمایشگاه ها توسعه می دهند.

آزمایشگاه ها

آزمایشگاه بیونوروسیستم

تحقیقات بنیادین در حوزه زیست پزشکی، علوم اعصاب، سلول های بنیادی، پیری، ایمونولوژی، فیزیولوژی و متابولیسم، سرطان، بیماری های عصب تخریبی، دیابت، میکروبیوتا و فارماکولوژی سیستمی

آزمایشگاه نوروانفورماتیک و علوم اعصاب سیستمی

یکپارچه سازی داده های نورومیکس، کانکتومیکس، و کاگنومیکس، مدلسازی چند مقیاسی مغز برای توصیف فرایند های شناختی، آنالیز سیستمی بیماری های عصب-شناختی برای شناسایی نشانگر ها و روش های درمان جدید

آزمایشگاه بیوانفورماتیک بالینی

اکتشاف بیومارکر های اختصاصی برای سرطان و بیماری های پیچیده، توسعه راه حل های پزشکی شخصی مبتنی بر آنالیز داده های NGS در ترکیب با زیست پزشکی سیستمی

آزمایشگاه نانوانفورماتیک

توسعه سیستم های نانو دارو رسانی، توسعه سیستم های نانوالکترومکانیکی با کاربرد صنعتی، توسعه روش ها و الگوریتم های نانوانفورماتیک

آزمایشگاه طراحی و توسعه دارو

طراحی و توسعه کاندیدهای جدید دارویی در حوزه بیماری های پیچیده و سرطان، شناسایی کاربرد های جدید معتبر برای دارو های موجود، توسعه مدل های بالینی فارماکومتریکس، توسعه سیستم های محاسباتی طراحی و توسعه دارو با تلفیق رویکرد های فارماکولوژی سیستمی، کموانفورماتیک، توکسیکوانفورماتیک

آزمایشگاه بیوتکنولوژی دیجیتال

توسعه زیست فرایند های جدید صنعتی با بازدهی اقتصادی بالا مبتنی بر بیوتکنولوژی سیستمی، طراحی مدارهای ژنتیکی عملکردی برای کنترل دقیق رفتار ارگانیسم های صنعتی، توسعه فرایند های زیست پالایی و تسویه محیط زیست، ایجاد قابلیت های جدید سنتزی در ارگانیسم های صنعتی

آزمایشگاه هوش مصنوعی

توسعه راه حل های یادگیری عمیق برای تشخیص زود هنگام بیماری ها و پیش آگاهی از نتایج درمان، افزایش کارایی الگوریتم های یادگیری ماشینی، 

مشاوره سریع